فارسی
فارسی
فرانسه
0939 377 54 78 021 33 53 1164 021 33 53 10 87 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
02133531164 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00
گواهینامه
ISO 9001:2008
نمایندگی رسمی
راد افشان سحر
ارائه دهنده
کابلهای فشار قوی و ضعیف
درباره سیم و کابل تهران

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان

4.3/5 (16 Reviews)
لیست قیمت سیم و کابل خراسان

دریافت لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

قیمت ها شامل تخفیف می شود

  • قیمت ها به ریال است
  • شماره تماس برای خرید سیم و کابل خراسان افشار نژاد:  02133531164 – 02133531087

 

Title Title
شرکت سیم و کابل راد افشان سحر
لیست قیمت سیم افشان
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
420,000 1 * 0.5
640,000 1 * 0.75
825,000 1 * 1
1,105,000 1 * 1.5
1,660,000 1 * 2.5
2,765,000 1 * 4
4,230,000 1 * 6
6,700,000 1 * 10
10,000,000 1 * 16
لیست قیمت سیم افشان ارت
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
1,127,000 1 * 1.5
1,693,000 1 * 2.5
2,820,000 1 * 4
4,320,000 1 * 6
6,850,000 1 * 10
تماس بگیرید 1 * 16
لیست قیمت سیم نایلون
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
1,050,000 2 * 0.5
1,490,000 2 * 0.75
1,890,000 2 * 1
2,580,000 2 * 1.5
4,150,000 2 * 2.5
لیست قیمت سیم کیسه ای
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 2 * 0.5
تماس بگیرید 2 * 0.75
2,620,000 کابل آنتن
لیست قیمت کابل افشان
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 2 * 0.5
1,890,000 2 * 0.75
2,340,000 2 * 1
3,260,000 2 * 1.5
5,160,000 2 * 2.5
7,880,000 2 * 4
11,550,000 2 * 6
19,600,000 2 * 10
تماس بگیرید 2 * 16
تماس بگیرید 3 * 0.5
2,580,000 3 * 0.75
3,300,000 3 * 1
4,660,000 3 * 1.5
7,430,000 3 * 2.5
11,440,000 3 * 4
16,400,000 3 * 6
27,000,000 3 * 10
تماس بگیرید 3 * 16
تماس بگیرید 4 * 0.5
3,270,000 4 * 0.75
4,180,000 4 * 1
6,160,000 4 * 1.5
9,500,000 4 * 2.5
14,900,000 4 * 4
21,730,000 4 * 6
35,700,000 4 * 10
50,500,000 4 * 16
5,180,000 5 * 1
7,560,000 5 * 1.5
12,400,000 5 * 2.5
17,930,000 5 * 4
25,900,000 5 * 6
43,400,000 5 * 10
تماس بگیرید 5 * 16
لیست قیمت کابل زمینی
بهای هر متر
( ریال )
سایز
82,000 2 * 4
120,000 2 * 6
203,000 2 * 10
تماس بگیرید 4 * 6
تماس بگیرید 4 * 10
تماس بگرید 4 * 16
لیست قیمت کابل کولری
بهای هر حلقه
( ریال )
سایز
3,600,000 4 * 1
5,380,000 4 * 1.5
4,750,000 5 * 1
6,500,000 5 * 1.5
لیست قیمت کابل شیلددار
بهای هر متر
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 2 * 1
تماس بگیرید 2 * 1.5
تماس بگیرید 2 * 2.5
تماس بگیرید 2 * 4
تماس بگیرید 3 * 1.5
تماس بگیرید 3 * 2.5

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.