خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

- 12%
کابل کواکسیال	4/5C -2V البرز

کابل کواکسیال 4/5C -2V البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
14,080 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 4×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
54,228 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
14,269 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 185×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
869,000 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 35×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
137,280 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 10×4 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
34,290 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 10×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
27,000 تومان
- 12%
سیم افشان

سیم افشان 120×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
551,100 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 6×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
68,755 تومان
- 12%
سیم افشان

سیم افشان 1/5×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
7,523 تومان
- 12%
کابل کولری البرز

کابل مفتولی (کولری) 1×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
23,427 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo