خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/5×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
4,245 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 4×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
37,500 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 10×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
119,400 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 150×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
318,800 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 25×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
211,500 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 2/5×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
24,325 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/75×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
11,010 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/5×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
8,362 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo
      بازیابی رمز عبور