خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

- 12%
سیم مفتولی

سیم مفتول 2/5×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
11,338 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 16×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
43,100 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
15,899 تومان
- 12%
کابل کیسه ای البرز

کابل کیسه ای 0/75×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
10,508 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 4×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
47,168 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 25×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
305,800 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
14,269 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 50×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
133,750 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 16×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
203,800 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 35×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
90,200 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo