خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 300×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
1,474,000 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 95+185×3 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
392,355 تومان
- 12%
کابل تلفنی	2 زوجی (مسی 6/0)	البرز

کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 6/0) البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
9,064 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 50+25×3 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
593,100 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/5×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
7,766 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
3,045 تومان
- 12%
سیم بند تخت نایلونی

سیم نایلونی (بند تخت) 0/75×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
9,265 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo