خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

سیم افشان

سیم افشان 50×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
193,400 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/5×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
12,092 تومان
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 10×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
175,500 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1/5×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
28,922 تومان
سیم افشان ارت

سیم افشان ارت 50×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
194,300 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 2/5×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
45,643 تومان
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 16×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
278,000 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo