خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

- 12%
سیم افشان ارت

سیم افشان ارت 35×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
163,614 تومان
- 12%
کابل تخت 16×3 البرز

کابل تخت 16×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
281,688 تومان
- 12%
سیم مفتولی

سیم مفتول 1×16 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
80,784 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 16+35×3 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
84,960 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 0/75×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
20,142 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 10×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
27,000 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
25,783 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 240×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
1,144,000 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo