خرید سیم و کابل (برندهای مختلف)

سیم و کابل البرز الکرتیک
سیم و کابل خراسان (افشار نژاد)
سیم و کابل راد افشان سحر

انواع سیم و کابل

خرید سیم و کابل بر اساس نوع

جدیدترین محصولات سیم و کابل تهران

- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 185×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
869,000 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 25×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
305,800 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 95×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
454,300 تومان
- 12%
کابل مفتول البرز

کابل مفتول 4×4 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
90,552 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 25×1 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
18,270 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 35+70×3 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
1,230,900 تومان
- 12%
سیم بند تخت نایلونی

سیم نایلونی (بند تخت) 1/5×2 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
15,752 تومان
- 12%
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 25×5 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
657,800 تومان
- 12%
سیم افشان ارت

سیم افشان ارت 4×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
18,827 تومان
- 12%
سیم مفتولی

سیم مفتول 10×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
50,809 تومان
خرید انواع کابل افشان مسی البرز، خراسان و رادافشان در رنگ های زرد، آبی، سبز و قرمز

کابل افشان 1/5×1 البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
4,112 تومان
- 10%
قیمت خرید کابل آلومینیومی

کابل 25+50×3 آلومینیوم البرز

ثبت سفارش تلفنی:02133531087 واتساپ:09393775478
91,935 تومان
      سیم و کابل تهران
      Logo