فارسی
فارسی
فرانسه
0910 928 3423 021 33 53 1164 021 33 53 10 87 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
02133531164 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00
گواهینامه
ISO 9001:2008
نمایندگی رسمی
راد افشان سحر
ارائه دهنده
کابلهای فشار قوی و ضعیف
درباره سیم و کابل تهران

لیست قیمت سیم و کابل راد افشان

4.4/5 (17 Reviews)
لیست قیمت سیم و کابل خراسان

دریافت لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد

قیمت ها شامل تخفیف می شود

  • قیمت ها به ریال است
  • شماره تماس برای خرید سیم و کابل خراسان افشار نژاد:  02133531164 – 02133531087

 

Title Title
شرکت سیم و کابل راد افشان سحر
لیست قیمت سیم افشان
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
1,260,000 0/5 * 1
2,000,000 0/75 * 1
2,620,000 1 * 1
3,640,000 1/5 * 1
5,460,000 2/5 * 1
9,100,000 4 * 1
13,950,000 6 * 1
21,900,000 10 * 1
33,000,000 16 * 1
لیست قیمت سیم افشان ارت
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
3,715,000 1/5 * 1
5,570,000 2/5 * 1
9,290,000 4 * 1
14,230,000 6 * 1
22,340,000 10 * 1
33,660,000 16 * 1
لیست قیمت سیم نایلون
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
3,450,000 0//5 * 2
4,890,000 0/75 * 2
6,200,000 1 * 2
8,440,000 1/5 * 2
13,600,000 2/5 * 2
لیست قیمت سیم کیسه ای
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 0/5 * 2
تماس بگیرید 0/75 * 2
8.600,000 کابل آنتن صادراتی
لیست قیمت کابل افشان
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 0/5 * 2
6,200,000 0/75 * 2
7,680,000 1 * 2
10,700,000 1/5 * 2
17,000,000 2/5 * 2
25,860,000 4 * 2
37,900,000 6 * 2
64,500,000 10 * 2
تماس بگیرید 16 * 2
تماس بگیرید 0/5 * 3
تماس بگیرید 0/75 * 3
10,830,000 1 * 3
15,300,000 1/5 * 3
24,400,000 2/5 * 3
37,550,000 4 * 3
53,800,000 6 * 3
88,500,000 10 * 3
تماس بگیرید 16 * 3
تماس بگیرید 0/5 * 4
10,700,000 0/75 * 4
13,700,000 1 * 4
20,200,000 1/5 * 4
31,100,000 2/5 * 4
48,900,000 4 * 4
71,300,000 6 * 4
117,000,000 10 * 4
166,000,000 16 * 4
17,000,000 1 * 5
24,800,000 1/5 * 5
40,700,000 2/5 * 5
58,800,000 4 * 5
85,000,000 6 * 5
143,000,000 10 * 5
تماس بگیرید 16 * 5
لیست قیمت کابل زمینی
بهای هر متر
( ریال )
سایز
270.,000 4 * 2
395,000 6 * 2
670,000 10 * 2
730,000 6 * 4
1,200,000 10 * 4
تماس بگرید 16 * 4
لیست قیمت کابل کولری
بهای هر حلقه ( 100 متر)
( ریال )
سایز
11,850,000 1 * 4
تماس بگیرید 1/5 * 4
تماس بگیرید 1 * 5
21,350,000 1/5 * 5
لیست قیمت کابل شیلددار
بهای هر متر
( ریال )
سایز
تماس بگیرید 1 * 2
160.000 1/5 * 2
220,00 2/5 * 2
تماس بگیرید 4 * 2
195,000 1/5 * 3
260,000 2/5 * 3

اطلاع از لیست قیمت دیگر شرکت ها

برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.