خرید کابل افشان

خرید کابل افشان با قیمت مناسب از فروشگاه سیم و کابل تهران برای استعلام قیمت تماس بگیرید:

تلفن:  02133531164 – 02133531087

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
دسته بندی

همان طور که میدانید کابل از به هم تابیده شدن چند رشته سیم تشکیل می شود حال اگر این رشته های سیم تشکیل دهنده از مس باشند کابل مسی میشود و اگر از جنس آلومینیوم باشد کابل آلومینیومی می شود. اساسا کابل برق به سه بخش تقسیم می شود کابل افشان، کابل نیمه افشان و کابل مفتول. در صنعت سیم و کابل به کابل هایی که قابلیت انعطاف پذیری داشته باشند کابل افشان می گویند. به دلیل انعطاف پذیری که کابل افشان باید داشته باشد معمولا جنس هادی کابل افشان را از جنس مس انتخاب می کنند که هم رسانای بهتری نسبت به سایر فلز های رساناست و هم قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد. ولتاژاین کابل بین 300 تا 500 ولت است. از کابل افشان برای انتقال جریان الکتریکی در فاصله های کوتاه و بسیار کوتاه استفاده می کنند. از این کابل برای وسایل خانگی، آشپزخانه ، اداری و سایر مکان های مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

لیست قیمت شرکت البرز الکتریک

نوعسایزواحدقیمت هر متر (تومان)
کابل افشان البرز0/5*1حلقه (100 متر)1760
کابل افشان البرز0/75*1حلقه (100 متر)2357
کابل افشان البرز1*1حلقه (100 متر)3045
کابل افشان البرز1/5*1حلقه (100 متر)4112
کابل افشان البرز2/5*1حلقه (100 متر)6168
کابل افشان البرز4*1حلقه (100 متر)10280
کابل افشان البرز6*1حلقه (100 متر)15850
کابل افشان البرز10*1حلقه (100 متر)27000
کابل افشان البرز16*1حلقه (100 متر)43100
کابل افشان البرز25*1متر66450
کابل افشان البرز35*1متر90200
کابل افشان البرز50*1متر133750
کابل افشان البرز70*1متر188150
کابل افشان البرز95*1متر250650
کابل افشان البرز120*1متر311300
کابل افشان البرز0/5*2حلقه (100 متر)4245
کابل افشان البرز0/75*2حلقه (100 متر)6480
کابل افشان البرز1*2حلقه (100 متر)7800
کابل افشان البرز1/5*2حلقه (100 متر)10850
کابل افشان البرز2/5*2حلقه (100 متر)17175
کابل افشان البرز4*2حلقه (100 متر)26312.5
کابل افشان البرز6*2حلقه (100 متر)37585
کابل افشان البرز10*2متر65250
کابل افشان البرز0/5*3حلقه (100 متر)6525
کابل افشان البرز0/75*3حلقه (100 متر)8775
کابل افشان البرز1*3حلقه (100 متر)10995
کابل افشان البرز1/5*3حلقه (100 متر)15506
کابل افشان البرز2/5*3حلقه (100 متر)24325
کابل افشان البرز4*3حلقه (100 متر)37500
کابل افشان البرز6*3حلقه (100 متر)54625
کابل افشان البرز10*3متر91500
کابل افشان البرز16*3متر141000
کابل افشان البرز25*3متر211500
کابل افشان البرز35*3متر286400
کابل افشان البرز50*3متر435000
کابل افشان البرز70*3متر615000
کابل افشان البرز95*3متر784500
کابل افشان البرز25+16*3متر263300
کابل افشان البرز35+16*3متر348800
کابل افشان البرز50+25*3متر465000
کابل افشان البرز70+35*3متر706500
کابل افشان البرز95*1متر259300
کابل افشان البرز120*1متر318800
کابل افشان البرز0/5*4حلقه (100 متر)8362
کابل افشان البرز0/75*4حلقه (100 متر)11010
کابل افشان البرز1*4حلقه (100 متر)14094
کابل افشان البرز1/5*4حلقه (100 متر)20000
کابل افشان البرز2/5*4حلقه (100 متر)31563
کابل افشان البرز4*4حلقه (100 متر)49500
کابل افشان البرز6*4حلقه (100 متر)72063
کابل افشان البرز10*4متر119400
کابل افشان البرز16*4متر184400
کابل افشان البرز25*4متر291750
کابل افشان البرز35*4متر429000
کابل افشان البرز1/5*5حلقه (100 متر)25155
کابل افشان البرز2/5*5حلقه (100 متر)39530
کابل افشان البرز4*5متر60750
کابل افشان البرز6*5متر87800
کابل افشان البرز10*5متر151200
کابل افشان البرز16*5متر234900
کابل افشان البرز5*25*5متر390750
کابل افشان البرز35*5متر514200

لیست قیمت شرکت راد افشان

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 2کابل افشان
6200حلقه - 100 متری0/75 * 2کابل افشان
7680حلقه - 100 متری1 * 2کابل افشان
10700حلقه - 100 متری1/5 * 2کابل افشان
17000حلقه - 100 متری2/5 * 2کابل افشان
25860حلقه - 100 متری4 * 2کابل افشان
37900حلقه - 100 متری6 * 2کابل افشان
64500حلقه - 100 متری10 * 2کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 2کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/75 * 3کابل افشان
10830حلقه - 100 متری1 * 3کابل افشان
15300حلقه - 100 متری1/5 * 3کابل افشان
24400حلقه - 100 متری2/5 * 3کابل افشان
37550حلقه - 100 متری4 * 3کابل افشان
53800حلقه - 100 متری6 * 3کابل افشان
88500حلقه - 100 متری10 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 4کابل افشان
10700حلقه - 100 متری0/75 * 4کابل افشان
13700حلقه - 100 متری1 * 4کابل افشان
20200حلقه - 100 متری1/5 * 4کابل افشان
31100حلقه - 100 متری2/5 * 4کابل افشان
48900حلقه - 100 متری4 * 4کابل افشان
71300حلقه - 100 متری6 * 4کابل افشان
117000حلقه - 100 متری10 * 4کابل افشان
166000حلقه - 100 متری16 * 4کابل افشان
17000حلقه - 100 متری1 * 5کابل افشان
24800حلقه - 100 متری1/5 * 5کابل افشان
40700حلقه - 100 متری2/5 * 5کابل افشان
58800حلقه - 100 متری4 * 5کابل افشان
85000حلقه - 100 متری6 * 5کابل افشان
143000حلقه - 100 متری10 * 5کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 5کابل افشان

لیست قیمت شرکت خراسان افشار نژاد

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
7100متر0.75 * 2کابل افشان
8700متر1 * 2کابل افشان
12000متر1.5 * 2کابل افشان
19300متر2.5 * 2کابل افشان
29500متر4 * 2کابل افشان
41700متر6 * 2کابل افشان
71500متر10 * 2کابل افشان
109000متر16 * 2کابل افشان
9400متر0.75 * 3کابل افشان
11700متر1 * 3کابل افشان
16800متر1.5 * 3کابل افشان
27000متر2.5 * 3کابل افشان
40600متر4 * 3کابل افشان
58500متر6 * 3کابل افشان
100000متر10 * 3کابل افشان
154000متر16 * 3کابل افشان
241000متر25 * 3کابل افشان
332000متر35 * 3کابل افشان
470000متر50 * 3کابل افشان
660000متر70 * 3کابل افشان
285000متر16 + 25 * 3کابل افشان
373000متر16 + 35 * 3کابل افشان
545000متر25 + 50 * 3کابل افشان
765000متر35 + 70 * 3کابل افشان
1035000متر50 + 95 * 3کابل افشان
1310000متر70 + 120 * 3کابل افشان
12000متر0.75 * 4کابل افشان
15200متر1 * 4کابل افشان
21400متر1.5 * 4کابل افشان
34200متر2.5 * 4کابل افشان
52800متر4 * 4کابل افشان
75700متر6 * 4کابل افشان
132000متر10 * 4کابل افشان
204000متر16 * 4کابل افشان
316000متر25 * 4کابل افشان
440000متر35 * 4کابل افشان
27100متر1.5 * 5کابل افشان
43100متر2.5 * 5کابل افشان
66000متر4 * 5کابل افشان
95500متر6 * 5کابل افشان
163000متر10 * 5کابل افشان
253000متر16 * 5کابل افشان
401000متر25 * 5کابل افشان
549000متر35 * 5کابل افشان

دو روکشه

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
49500متر16 * 1کابل افشان دو روکشه
75500متر25 * 1کابل افشان دو روکشه
104000متر35 * 1کابل افشان دو روکشه
146500متر50 * 1کابل افشان دو روکشه
205000متر70 * 1کابل افشان دو روکشه
276000متر95 * 1کابل افشان دو روکشه
349000متر120 * 1کابل افشان دو روکشه
430000متر150 * 1کابل افشان دو روکشه
534000متر185 * 1کابل افشان دو روکشه
697000متر240 * 1کابل افشان دو روکشه
872000متر300 * 1کابل افشان دو روکشه

شیلددار

قیمت هر متر(تومان)واحدسایزنوعColumn1
13100متر1 * 2کابل افشان شیلدار1310
16300متر1.5 * 2کابل افشان شیلدار1630
24200متر2.5 * 2کابل افشان شیلدار2420
16700متر1 * 3کابل افشان شیلدار1670
21800متر1.5 * 3کابل افشان شیلدار2180
32900متر2.5 * 3کابل افشان شیلدار3290
21200متر1 * 4کابل افشان شیلدار2120
28000متر1.5 * 4کابل افشان شیلدار2800
41700متر2.5 * 4کابل افشان شیلدار4170
25800متر1 * 5کابل افشان شیلدار2580
34200متر1.5 * 5کابل افشان شیلدار3420

تاریخچه پیدایش این کابل

پیشینه طراحی و تولید کابل افشان به اواخر دهه 70 میلادی برمی گردد. زمانی که اولین کابل را تولید کردند درصدد آن بودند که یک کابل با روکش پلاستیکی تولید کنند اما چون در آن زمان پیشرفت تکنولوژی سرعت کمی داشت و این پروژه عملا قابل اجرا نبود. قبل از اینکه کابل هایی با روکش پلاستیکی تولید شوند روکش این کابل از یک نوع کائوچوی طبیعی به نام گوتاپرچا بود. در سال 1980 صنعت سیم و کابل وارد دنیای جدیدی در تولید کابل افشان شد. در این سال توانستند این نوع کابل را با مواد نفوذ ناپذیر روکش و عایق کنند.

کابل افشان گرد یا تخت ؟

اکثرا کابل افشان به صورت گرد طراحی می شود اما با وجود اینکه برای مصرف عمومی بسیار پرکاربرد است، نقطه ضعف هایی در ساختار آن وجود دارد. در طی گذشت سال ها از تولید این کابل به عنوان کابل عادی در صنعت شناخته می شود. از این کابل ها اکثرا در کارخانه های تولیدی اتوماتیک و عمومی و همچنین انرژی هایی که قابلیت نوسازی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. اما کابل افشان که به صورت تخت طراحی می شود امروزه بهترین جایگزین به جای کابل گرد است. این کابل راه حل مناسبی برای تامین برق و انتقال داده ها در دستگاه های طبی، نیمه هادی، و هواپیماهای غیر نظامی در مقایسه با سایر گزینه ها می باشد. کابل های تخت اصولا تمایلی به پیچیده شدن روی قرقره ندارند و بیشتر مورد توجه شرکت های تولید کننده جرثقیل های سقفی است.

نحوه سفارش کابل افشان از فروشگاه سیم و کابل تهران

برای خرید کابل افشان باید پامترها و معیار های زیادی را در نظر داشته باشید. اول اینکه توجه کنید که وزن کابل اصلا معیار خوبی برای تشخیص کیفیت کابل نیست. دوم علاوه بر وزن، قیمت کابل افشان هم نمی توانید معیار خوبی برای اصالت کابل باشد چراکه فروشنده هایی هستند که با قیمت گذاری کابل اصل روی کابل تقلبی کابل تقلبی را به جای کابل اصل به مشتری می فروشند. همواره برای خرید این کابل باید به فروشگاه های معتبر مراجعه کنید به دلیل اینکه اعتبار و سابقه فروشگاه همیشه می تواند معیار مناسبی برای خرید این کابل  باشد. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید انواع سیم و کابل با کارشناسان فروشگاه سیم و کابل تهران تماس بگیرید.

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “خرید کابل افشان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیم و کابل تهران
Logo
بازیابی رمز عبور